fb pixel

קהילת העסקים של ביתא-ישראל

פינת המידע

הנקודות החשובות בדרך להקמת אתר?

תובנות...

פרטים נוספים...

BIBC Info img
דף עסקי בפייסבוק - בחינם!

ישנם עסקים אשר משקיעים באתר אינטרנט וישנם עסקים המנצלים את כל היכולות של דף עסקי בפייסבוק (בחינם).

פרטים נוספים...

BIBC Info img
פרסום העסק

אם אני לא מפרסם את העסק שלי - אני לא קיים!

פרטים נוספים...

BIBC Info img
'וואטסאפ ביזנס'

תובנות...

פרטים נוספים...

BIBC Info img
טקס החינה

עם סיום הטבילה במקווה וטקסי הרחצה אפשר לעבור לאירוע הבא שהוא טקס החינה

פרטים נוספים...

BIBC Info img
היתרונות הבריאותיים של הטף

הדגן הקטן בעולם מוכיח לנו שהגודל לא קובע

פרטים נוספים...

BIBC Info img
למה להתאמץ?

כושר גופני תורם לבריאות ומונע מחלות לב.

פרטים נוספים...

BIBC Info img
מיתוג: להמציא את הגלגל מחדש

תובנות...

פרטים נוספים...

BIBC Info img
בין שיווק באינטרנט לשיווק מסורתי

בניגוד לשיטות שיווק מסורתיות, קיימים כמה יתרונות משמעותיים לשיווק מודרני באינטרנט:

פרטים נוספים...

BIBC Info img