fb pixel

קהילת העסקים של ביתא-ישראל

BIBC Logo

"פיתוח כלכלי קהילתי מעודד את בניית היכולת של הקהילה להסתמך על כושר הייצור שלה לסיפוק צרכיה ולהקטנת התלות שלה במוצרים או בשירותים שמיוצרים מחוץ לה.
הרחבת מעגל העסקים הקהילתי מקטינה יבוא של מוצרים ושירותים, מצמצמת את הוצאת המשאבים מהקהילה החוצה ומאפשרת השקעה של הרווחים בקהילה."

פורטל עסקים זה נבנה בכדי להנגיש לציבור מידע על עסקים ושירותים בבעלות יוצאי אתיופיה בישראל.

כלי חינמי זה מיועד לשרת את המעוניינים/ות לתמוך ולפרגן ליזמים ויזמיות מהקהילה אשר הקימו עסק.

בפורטל ישנם מאות עסקים בתחומים שונים הפרוסים בכל רחבי הארץ שהמשותף לכולם הוא היותם בבעלות יוצאי/ות אתיופיה בישראל.

תומכים בעסקים שלנו ומרוויחים.